Knižnica A.H.Škultétyho Tisovec - catalogue Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Terms for field Subject - part O  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, back

 
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
o duchoch (1)
o ženách (1)
obce (7)
občania (1)
občianska spoločnosť (1)
občianska výchova (1)
občianske práva (1)
občianske právo (5)
občianske vojny (1)
občianskoprávne vzťahy (1)
obdobia ľudského života (1)
obdobie predvojnového Nemec.. (1)
obdobie tureckých vojen (1)
obdobie tzv. slovenského št.. (1)
obeh vody (1)
obehová sústava (1)
obete násilia (2)
obete stalinizmu (1)
obete trestných činov (1)
obchod knižný (1)
obchod s drogami (1)
obchodná politika (2)
obilniny (1)
objavitelia (3)
objavné cesty (3)
objavy (4)
objavy archeologické (1)
obliehanie Leningradu (1)
obloha hviezdna (1)
obojživelníky (1)
obojživelníky, plazy (1)
obrana jaskynného komplexu (1)
obrana Veľkého čínskeho múru (1)
obratlovci (1)
obrázková encyklopédia (1)
obrázkové čítanie (3)
obrázkové encyklopédie pre.. (1)
obrázkové publikácie (2)
obrázky zvierat (1)
obrazová publikácia (3)
obrazové atlasy (1)
obrazové piblikácie (1)
obrazové publikácie
obrazy (1)
obrazy, kresby, vitráže (1)
obrusy (1)
obyčaje (1)
obyvateľstvo (1)
oceánografia (1)
oceány (2)
ocot (1)
očista tela (1)
Očová (Slovensko (1)
odber biologického materiálu (1)
odboj protifašistický (1)
odboj protihabsburský (1)
odborná terminológia (1)
odborné publikácie (>99)
odborné terminológie (1)
odborné výrazy (1)
Odborný preklad (51)
odborný preklad (3)
oddelená strava (2)
Odesa (Ukrajina) (1)
Odev, móda, ozdoby (1)
odevy (2)
odchody (1)
odievanie (1)
Odievanie. Starostlivosť o.. (2)
odkyslenie organizmu (1)
odmeňovanie pracovníkov (1)
odpadové hospodárstvo (1)
odpady (1)
odpisy (1)
odpočinok (1)
odtučňovacie diéty (1)
Office 2000 (systém operačný (1)
ohodnocovanie podnikov (1)
ohrozenie rodiny (1)
ochotnícke divadlo (2)
ochrana detí (2)
ochrana ľudských práv (2)
ochrana pôdy (1)
ochrana právna (1)
ochrana pred toxínmi (1)
ochrana prírody
ochrana rastlín (2)
ochrana sociálna (1)
ochrana životného prostredia
Ochtinská aragonitová jasky.. (1)
Okáli, Daniel, 1903-1987 (1)
okrasná záhrada (1)
okrasné dreviny (1)
okrasné rastliny
okrasní vtáci (2)
okresy (1)
Októbrová revolúcia, 1917 (1)
okultizmus (8)
okupácia (2)
olejomaľba (1)
olympiáda (1)
olympiády (1)
olympijské hry (4)
omyly (1)
onkologické príbehy (1)
OP (>99)
opatrenia kárne (1)
opatrovanie chorých (1)
opatrovateľský proces (1)
opatrovateľstvo (1)
Opava (1)
operácia Tajfún (1)
operačné systémy (1)
operačný výskum (1)
opevnenia (1)
opisy ciest (2)
opisy slovenských krajov (1)
oprava automobilov (1)
opravy (2)
optika (1)
optimalizácia vektorová (1)
optimálne programovanie (1)
optoelektronika (1)
Opus Dei (1)
Orava-sprievodcovia turisti.. (1)
Oravská priehrada (Slovensko (1)
organická chémia (4)
organické zlúčeniny (1)
organizácia (1)
Organizácia a riadenie vere.. (1)
organizácia práce (1)
organizácia súťaží (1)
organizácia verejnej správy (1)
Organizácia verejnej správy.. (1)
Organizácie všeobecnej pova.. (1)
organizačné formy vyučovania (1)
organizovaná kriminalita (3)
organizovanie (1)
organizovaný zločin (4)
orchidey (1)
orientálne jedlá (1)
orientálne prostredie (2)
ornamenty (1)
osetská literatúra (1)
osídlenia predhistorické (1)
osídlenie hradu (1)
osídľovanie (1)
oslavy (1)
oslavy školské (1)
oslobodenie (1)
Osmanská ríša (1)
osmanská ríša (1)
OSN (2)
osobná sloboda (1)
osobné automobily (5)
osobné počítače (7)
osobní asistenti (1)
osobnosť
osobnosť človeka (2)
osobnosť manažéra (2)
osobnosť(psychologické hľad.. (1)
osobnosti (40)
osobnosti cirkevných dejín (1)
osobnosti Gemera-Malohontu (1)
osobnosti historické (3)
osobnosti literárne (2)
osobnosti Slovenska (1)
osobnosti slovenské (1)
osobnosti v dejinách (1)
osobnosti významné
osobnosti významné slovenské (5)
osobnosti významné svetové (2)
osobný imidž (1)
osteoporóza (1)
ostreľovač vo voj. histórii (1)
osudy prenasledovaných kňaz.. (1)
osveta (5)
osveta robotnícka (1)
osvetľovanie (1)
Osvienčim (2)
Osvienčim (koncentračný táb.. (2)
Osvienčim (Poľsko : koncent.. (1)
Osvienčim (Poľsko : koncent.. (1)
Osvienčim (Poľsko) (1)
osvietenci francúzski (1)
osvietenstvo (1)
osvojenie dieťaťa (1)
osy(zoológ.)rozprávanie (1)
ošetrovanie (2)
ošetrovanie chorých (2)
ošetrovateľská starostlivosť (1)
ošetrovateľstvo (6)
ošetrovateľstvo  pôrodnícke (1)
ošetrovateľstvo gynekologic.. (1)
ošetrovateľstvo onkologické (1)
ošetrovateľstvo psychiatric.. (1)
ošípané (1)
otázky a odpovede (3)
otázky etické (1)
otázky právne (1)
otcovia a synovia (2)
otrokárstvo (1)
ovce (1)
ovčiak nemecký - chov - prí.. (1)
ovčie mäso a vlna (1)
ovocie (7)
ovocie citrusovité (1)
ovocinárstvo (6)
ovocná záhrada (1)
ovocné nápoje (1)
ovocné vína (1)
ozbrojené sily (2)
In parentheses is number of term occurrence.